Files  
Viewer

ID : 10.34847/nkl.e902546c/a6f33e331163311fb99f355e141afb45fd028e71

Embed url : https://api.nakala.fr/embed/10.34847/nkl.e902546c/a6f33e331163311fb99f355e141afb45fd028e71

Download url : https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.e902546c/a6f33e331163311fb99f355e141afb45fd028e71

Fichier dérivé (TEI).

ID : 10.34847/nkl.e902546c/f4a04bcd7c27bf2499817594236b571d10d4ae47

Embed url : https://api.nakala.fr/embed/10.34847/nkl.e902546c/f4a04bcd7c27bf2499817594236b571d10d4ae47

Download url : https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.e902546c/f4a04bcd7c27bf2499817594236b571d10d4ae47

Fichier source (TGD).

ID : 10.34847/nkl.e902546c/b003f96fab05974363b740d76d8ff2d679b7e442

Embed url : https://api.nakala.fr/embed/10.34847/nkl.e902546c/b003f96fab05974363b740d76d8ff2d679b7e442

Download url : https://api.nakala.fr/data/10.34847/nkl.e902546c/b003f96fab05974363b740d76d8ff2d679b7e442

Fichier source (WAV).
License
Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International (CC-BY-NC-4.0)
Collection
Cite
Avanzi, Mathieu (2022) «FRA2020_0017» [Dataset] NAKALA. https://doi.org/10.34847/nkl.e902546c
Uploaded by François Delafontaine on 12/20/22
nakala:title xsd:string French FRA2020_0017
nakala:creator Mathieu Avanzi
nakala:created xsd:string 2020-02-15
nakala:type xsd:anyURI Dataset
nakala:license xsd:string Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International (CC-BY-NC-4.0)
dcterms:creator xsd:string French Avanzi, Mathieu
dcterms:language xsd:string French French
dcterms:spatial xsd:string French Paris